OK
           
  Just Measure
  Product Range PDF Download 
       
 
 کمپانی T&S آلمان یکی از سازندگان به نام دستگاه های کانتورگراف در دنیا می باشد . کیفیت اجزای دستگاه، کاربری آسان نرم افزار، پشتیبانی محصولات و همچنین متنوع بودن دستگاه های کانتورگراف  جزء ویژگی های منحصر به فرد  تجهیزات کمپانی T&S می باشد.

از جمله تجهیزات این کمپانی می توان به دستگاه کانتورگراف با دامنه اندازه گیری های مختلف و دستگاه ترکیبی کانتورگراف زبری سنجی اشاره نمود.

همچنین بیش از 1500 دستگاه از محصولات کمپانی T&S آلمان در معتبرترین تولیدکنندگان، در حال استفاده می باشد.


           ConturoMatic TS-X         ConturoMatic TS
 
 
                                                     
   کانتورگراف مدل TS-X
   کانتورگراف مدل TS
 
         
         ConturoMatic CV120
         ConturoMatic CV250
 
         
   کانتورگراف مدل CV120
   کانتورگراف مدل CV250